WODA    powrót do natury

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody. Emil Cioran

NAUKA  O  WODZIE

Badania naukowe prowadzone w minionych dwudziestu kilku latach poświęcone studiom nad wodą poszerzyły znacznie wiedzę o wodzie i okazało się, że woda nie jest zwykłym płynem, o prostym składzie chemicznym.

Naukowcy, m. in: biolog - Dr Jacques Benviste (Francja); fizyk – Dr  Wolfgang Ludwig,  University Temple Filadelfia (USA) {poniżej wywiad}; biolog - Dr Enzo Ciccolo, Cooperative Nuova Milano (Włochy),  inżynier - Dr Horst Felsch, dyrektor Laboratorium Inżynierii Lądowej, Wodnej i Ochrony Środowiska w Fieberbrunn (Niemcy); Dr Engler i dr Kokoschinegg przeprowadzili eksperymenty z wodą i doszli do następujących wniosków:

- Każdy atom, cząsteczka albo substancja ma swój własny unikalny wzór oscylacji albo wibracji, które mogą być zmierzone w elektromagnetycznych długościach fali.   (Ciccolo)  

- Woda jest nośnikiem informacji; jako, że jest najlepszym rozpuszczalnikiem  i znana jest jako przekaźnik informacji (wibracji) przez bezpośredni kontakt. ( Ciccolo)

- Woda posiada zdolność gromadzenia informacji (wibracji) na długie okresy czasu nawet wtedy, kiedy czynniki je wywołujące zostały z niej usunięte ( Engler i Kokoschinegg). Ta informacja (wibracyjne „wzory” albo  " podpisy ") nadal w wodzie pozostaje i emituje określone fale elektromagnetyczne odpowiadające długościom fal usuniętych substancji.  ( Ludwig, Beneviste)

- Woda może przenieść taką informację do innych systemów a także do organizmów żywych.   ( Ludwig, Felsch

- Jakość wody może też zostać oceniona przez wchłoniętą ilość nadfioletowego światła, Zła  jakościowa woda wchłonie większe ilości światła UV, a dobra woda wchłania małe ilości.   ( Ludwig) 

- maksymalny strukturalny potencjał wody na poziomie 37 stopni C, co jest normalną ludzką temperatura ciała ( 98 stopni F). To odkrycie wskazuje, że woda w tej temperaturze jest w maksymalnym punkcie struktury, by przejąć i przekazać dużą ilość informacji.   (Felsch, Engler i Kokoschinegg). Dodam, że w tej temperaturze najefektywniej przebiegają wszelkie procesy biochemiczne w organizmie. (JJZ)

Ponieważ woda nawet, jeśli jest dokładnie oczyszczona tradycyjnymi metodami, nadal zachowuje wibracyjną pamięć zostawioną po zanieczyszczeniach i ich niezdrowe informacje mogą zostać przekazane do żywych organizmów, także do twojego.

Te niezdrowe wibracje mogą wywołać reakcję w ciele, które organizm będzie próbował  skompensować. Stałe chroniczne oddziaływanie przyczynia się do powstawania procesów degeneracyjnych w organizmie.

Ożywiona woda zmniejsza tę niekończącą się powódź niskiej energii, przeczących informacji, która zalewa organizm od typowej wody.

Ludzkie ciało jest także niezrównanie podatne na to zjawisko przekazywania informacji  biorąc pod uwagę temperaturę ciała (w takiej samej temperaturze woda jest zdolna przekazać maksymalną ilość informacji).  

W ten sposób, pozytywnie pobudzona woda ma najlepszy potencjał w tej temperaturze, by przekazać " dobrą wiadomość " przez ciało i odwrotnie, ujemnie pobudzona woda przekazuje " złą wiadomość " co jest niekorzystne dla naszego zdrowia. ( Felsch).


WYWIAD Z DR WOLFGANGIEM LUDWIGIEM - FIZYKIEM


strona główna